Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych Zobacz
Marketing i promocja w kulturze i mediach Zobacz
Organizacja i zarządzanie Zobacz
Prawne i etyczne aspekty produkcji audiowizualnej Zobacz
Psychologia i komunikacja społeczna Zobacz
Warsztat producenta i kierownika produkcji telewizyjno-filmowej Zobacz
Wiedza o kulturze i sztuce współczesnej Zobacz
Zarządzanie i techniki kierownicze w produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowiskach i imprezach masowych Zobacz
Źródła i metody finansowania produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/